winietka

Aktualność "Niski podatek od nieruchomości będzie opłacany jednorazowo"

Resort finansów planuje wprowadzenie obowiązku jednorazowego uiszczenia opłaty za podatek od nieruchomości, który nie przekracza 100 zł. Obecnie można go podzielić na raty. Ponadto, jeśli jego wysokość będzie niższa, niż koszty doręczenia decyzji o wymiarze podatku, nie będzie on pobierany od podatnika w ogóle. Zmiany obowiązywać będą od stycznia 2015 r.


Podatek od nieruchomości podzielony jest na raty nawet, kiedy jego kwota nie jest wysoka. Osoby fizyczne mogą regulować taką opłatę do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Osoby prawne – do 15. dnia każdego miesiąca. Takie „rozbicie” na części prowadzi do zwiększenia kosztów administracyjnych, ponieważ każda rata wymaga odrębnego księgowania. Dlatego resort finansów planuje takie praktyki ograniczyć już od przyszłego roku i wprowadzić nakaz uiszczenia opłaty w całości, jeśli jest ona równa lub niższa kwocie 100 zł.


Od stycznia 2015 r. podatek od nieruchomości nie będzie też pobierany w przypadku kwot niższych, niż koszt doręczenia decyzji podatkowej pocztą (6,10 zł). Zmiana w tym zakresie dotyczy także podatku rolnego i leśnego.

 

DATA PUBLIKACJI: 2014-06-04 » Pozostałe aktualności