winietka

Aktualność "Korzystanie z Internetu w pracy może być nielegalne"

Cyberslacking, czyli używanie Internetu w celach prywatnych w godzinach pracy może stanowić złamanie prawa. Pracownikowi w takiej sytuacji grozi nawet zwolnienie.

I Ogólnopolskie Badanie Pracowników „Internet w pracy” z 2010 r. pokazało, że średnio co trzeci pracownik codziennie wykorzystuje sieć do celów prywatnych w miejscu pracy. Najczęściej korzystają oni z portali społecznościowych lub grają w komputerowe gry, przeglądają strony w celach niezwiązanych z obowiązkami służbowymi, robią zakupy w sklepach internetowych lub serwisach aukcyjnych, niekiedy nawet pobierają lub udostępniają pliki najczęściej muzyczne i filmowe. Pracownicy nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że korzystanie z Internetu w godzinach pracy w wyżej wymienionych celach może naruszyć wiele przepisów.


Problem cyberslackingu dotyczy najczęściej pracowników, zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy – w wymiarze ośmiogodzinnym, 40 godzin w tygodniu. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownicy tacy w tych godzinach pozostają do dyspozycji pracodawcy i powinni wykonywać przede wszystkim zajęcia wynikające z ich obowiązków służbowych. Mają oni obowiązek wykonywać je sumiennie i starannie, stosując się do poleceń przełożonych, a także przestrzegać regulaminu i dbać o dobro zakładu pracy. Co ważne, pracownik ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.


Tymczasem wykorzystywanie sieci do celów prywatnych bardzo często wiąże się z naruszeniem tych obowiązków. Pracownik dowolnie korzystający z Internetu zwiększa ryzyko zainfekowania komputera wirusem lub oprogramowaniem szpiegowskim, narażając pracodawcę na wyciek danych, objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. Ściąganie na służbowy komputer nielegalnych plików naraża pracodawcę na odpowiedzialność prawną i materialną.


W takich sytuacjach pracownik może otrzymać upomnienie i naganę, może zostać pozbawiony premii regulaminowej, ale przede wszystkim – może zostać dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Niezależnie od tego, czy szkoda wyrządzona została umyślnie, czy nieumyślnie. Co więcej, pracownik może stracić pracę nawet w sytuacji, gdy wewnętrzne regulacje pracodawcy nie zakazują wyraźnie korzystania z sieci do celów prywatnych – wskazują na to sądowe orzeczenia.


Źródło: DGP


DATA PUBLIKACJI: 2014-06-04 » Pozostałe aktualności