winietka

O Kancelarii

Kancelaria prowadzona jest przez doradcę podatkowego posiadającego wyższe wykształcenie prawnicze oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe m.in w pracy w organach podatkowych, a także w międzynarodowym przedsiębiorstwie produkcyjnym na stanowisku głównego księgowego i menadżera działu podatkowego. Kancelaria powstała w 2010r. Od samego początku, wizją która przysługiwała twórcy Kancelarii było stworzenie firmy doradczej, która będzie spełniała najwyższe wymagania i oczekiwania swoich Klientów i zapewniała im bezpieczeństwo zawieranych przez nich transakcji oraz poprawność rozliczeń podatkowych.

Gwarantujemy naszym Klientom profesjonalną jakość świadczonych usług połączoną ze zrozumieniem istoty działalności biznesowej naszych Klientów oraz dużym zaangażowaniem w ich sprawy. Jesteśmy lojalnym partnerem w biznesie i gwarantujemy bezwzględne zachowanie tajemnicy zawodowej w zakresie informacji uzyskanych od naszych Klientów w toku wykonywania dla nich czynności doradztwa podatkowego. Ponosimy także odpowiedzialność za podejmowane przez nas decyzje. Kancelaria posiada umowę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu wszelkich czynności doradztwa podatkowego wymienionych w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Mamy świadomość tego, iż bezpieczeństwo podatkowo-prawne oraz księgowe naszych Klientów jest jednym z głównych kluczy do ich sukcesu w biznesie.

Ponadto Kancelaria stale współpracuje z renomowaną wrocławską kancelarią radców prawnych, a także kancelarią notarialną zapewniając swoim Klientom kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie prawno-podatkowo-księgowym zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Informacje